Over ons

Raad van Oost

Een jongerenraad die én advies geeft aan bestuurders én uitleg geeft aan jongeren over wat er in het stadsdeel speelt.

De Raad van Oost is een jongerenraad waarin deelnemende jongeren andere jongeren informeren en enthousiasmeren over wat er in stadsdeel Amsterdam Oost gebeurt. Sociaal Cement begeleidt deze jongerenraad die én advies geeft aan bestuurders én uitleg geeft aan jongeren over wat er in stadsdeel Oost speelt. De Raad Van Oost bestaat uit acht tot twaalf actieve jongeren en koppelt de besproken uitkomsten via verschillende mediavormen actief terug naar de doelgroep(en). Om de inhoud van dit project te kaderen hebben wij drie pijlers ontwikkeld waar onze adviezen op worden gebaseerd; politiek, sociaal en duurzaamheid.

De thema’s die verder aan bod komen zijn beroepsoriëntatie, gezondheid, veiligheid en diversiteit. Daarnaast is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en actuele thema’s. Deze thema’s vormen ook de basis voor diverse evenementen die de raad organiseert. De website van de Raad van Oost dient als platform waar jongeren hun media-items presenteren aan bestuurders, ambtenaren en andere jongeren in het stadsdeel.

Raad van Oost Is een initiatief van stichting Sociaal Cement in de vorm van een jongerenplatform dat media items maakt en kleine evenementen organiseert over verschillende onderwerpen waar je als jongere tussen de 15 t/m 23 jaar mee te maken kunt krijgen in Amsterdam-Oost.

Inhoudelijke thema’s worden opgehaald bij jongeren, maatschappelijke partners en bestuurders.
Deze worden door jongeren van advies voorzien en onder begeleiding van mediamakers vormgegeven


Stichting Sociaal Cement
Sociaal Cement is Raad Van Oost gestart omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren meer worden betrokken bij wat er in het stadsdeel gebeurt, worden uitgedaagd om meer te participeren in hun stadsdeel en een mening te vormen over deze onderwerpen op lokaal niveau. Hierdoor vergroot het kennisniveau en daarmee de zelfredzaamheid van jongeren door ze op een eigen, aansprekende manier te informeren en te betrekken bij hun omgeving. 

Sociaal Cement is geboren uit een diepgewortelde betrokkenheid bij jongeren en de weg die zij afleggen om zelfstandig een plekje in deze samenleving te vinden. Een samenleving die steeds individualistischer en technischer is geworden vraagt veel van deze groep op het gebied van school, werk, vrije tijd en huisvesting. Sociaal Cement wil bijdragen aan de vorming van deze jonge burgers door ze ervaring op te laten doen, eigen netwerken aan te leggen en elkaar te vinden om zo samen iets op te zetten.